Kadrovska služba
Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb - HR
tel. +385 (0)1 6301 114
e-mail: kadrovska@tehnika.hr
 
| Obrazac za prijavu |
Datum prijave : 15.6.2024
 
Zahvaljujemo se na Vašem interesu za našu tvrtku. Molimo Vas da odgovorite na što više pitanja iz obrasca. Ovako zaprimljen obrazac za prijavu ostat će aktivan u bazi kandidata Tehnike d.d. 12 mjeseci od dana zaprimanja.
 
Pozicija za koju se prijavljujete*
Osobni podaci
Ime i prezime:*
Adresa:*
Broj telefona:
Broj mobitela:
E-mail adresa:
Datum i godina rođenja:*
Mjesto rođenja:*
Država:*
Spol:* M Ž