Ove napomene opisuju kako trgovačko društvo TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274 (u daljnjem tekstu: TEHNIKA) postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja ove on line prijave za posao. Vaše podatke koristimo isključivo za obradu prijave za posao. Kao podnositelj prijave za posao prihvaćate uvjete prikupljanja, obrađivanja, korištenja i pohranjivanja osobnih podataka u bazi podataka društva TEHNIKA, sve sukladno važećim propisima Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Pod osobnim podacima smatraju se Vaši osobni podaci odnosno ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona kao i podaci o datumu, godini i mjestu Vašeg rođenja, podaci o Vašem dotadašnjem radu kao i ostali podaci potrebni za Vašu prijavu koji inače nisu javno dostupni. TEHNIKA se obvezuje kako će Vaše podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i svrhe razmatranja Vaše prijave za zapošljavanje. TEHNIKA će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objaviti, dati trećima na korištenje, ili ih na bilo koji način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti. Pod trećima se podrazumijevaju sve treće fizičke ili pravne osobe, izuzev društava povezanih s TEHNIKOM ili državna tijela kada zahtijevaju pristup osobnim podacima na zakonom utemeljenoj osnovi.

U slučaju da od TEHNIKE zatražite poništenje Vaše on line prijave za posao na prethodno objavljeni natječaj ili brisanje otvorene zamolbe za posao koju ste uputili putem ovog obrasca, TEHNIKA se obvezuje da će iz svih baza podataka trajno ukloniti sve Vaše osobne podatke koji su uneseni prilikom podnošenja prijave kao i sve dokumente koje ste elektroničkim putem uputili TEHNICI u svrhu slanja otvorene zamolbe za posao.

Natječaj za slobodno radno mjesto

Renomirana smo hrvatska tvrtka koja više od 75 godina djeluje na domaćem i inozemnom graditeljskom tržištu, ostvarujući svakodnevno respektabilne reference.
Ako ste motivirana, stručna i odgovorna osoba i želite sudjelovati u složenim i zahtjevnim graditeljskim projektima, stječući osobno iskustvo i doprinoseći daljnjem napretku našeg Društva, pridružite nam se.

Tražimo :

SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA-BILANCIST  2 izvršitelja m/ž

Uvjeti

 • VSS/VŠS – završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera
 • minimalno 4 godine radnog iskustva i samostalnost u radu na gore navedenim poslovima, poželjno u građevinskoj djelatnosti ili u društvima koja se bave proizvodnjom
 • dobro poznavanje računovodstvenih propisa i standarda (MSFI)
 • dobro poznavanje računala i softverskih programa (MS Excel, MS Outlook)
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • organiziranost, točnost i ažurnost u obavljanju posla
 • samostalnost u donošenju odluka, ali i sklonost timskom radu
 • spremnost na kontinuirano obrazovanje i osobni razvoj

Opis posla

 • samostalno obavljanje računovodstveno – knjigovodstvenih poslova
 • provjera i obrada ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda, kontrola, nadzor te usklađivanje s poslovnim partnerima
 • knjiženje svih knjigovodstvenih dokumenata prema dogovorenom kontnom planu i mjestima troška
 • kontrola glavne knjige, te usklade sa pomoćnim knjigama
 • evidencija osnovnih sredstava, knjiženje investicija u tijeku, materijalne i nematerijalne imovine, obračuna amortizacije
 • obračun PDV-a, PDV-S, ZP, PPO, OPZ-STAT
 • samostalnost u pripremi bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjeni kapitala te poreznih izvješća
 • samostalnost u izradi završnog računa, godišnjih izvješća i izvješća za javnu objavu, kao i statističkih, poreznih i svih zakonski propisanih izvješća
 • samostalno vođenje knjigovodstva za mikro i male poduzetnike
 • sastavljanje konsolidiranih financijskih izvješća
 • sudjelovanje u pripremi kvartalnih i godišnjih financijskih planova
 • sudjelovanje u pripremi godišnje revizije Društva
 • priprema podataka i izrada izvještaja za potrebe financijskih institucija
 • izrada izvještaja poreznoj upravi i drugim regulatorima
 • poznavanje i praćenje Hrvatskih zakona i propisa vezanih za knjigovodstvo i poreze
 • ostali poslovi u računovodstvu prema potrebi

Nudimo:
– rad u pozitivnom okruženju i stručnu podršku u radu
– plaću u skladu s iskustvom, znanjima i sposobnostima, koja odgovara značaju radnog mjesta,
– stimulacije i nagrade ovisno o efektivnosti rada,
– naknadu za prijevoz i topli obrok,
– priliku za profesionalni razvoj i kontinuirano usavršavanje

Radni odnos s odabranim kandidatima zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.

Vaše prijave i životopise s potpunom dokumentacijom i naznakom radnog mjesta molimo dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa, osobno u vremenu od 7:30-15:30 sati, elektroničkom poštom ili poštom na adresu:

TEHNIKA d.d.,  Pravno-kadrovska služba, Ulica Grada Vukovara 274,  10000 Zagreb
ili na e-mail kadrovska@tehnika.hr
ili na Obrazac za prijavu

Uz obrazac postavljena je i mogućnost dodavanja svoga životopisa i/ili zamolbe.
Ispunjavanjem Obrasca bit ćete evidentirani u našoj bazi podataka, a naša Kadrovska služba će Vam se javiti ukoliko budemo imali potrebu za osobom Vašeg profila.