Ove napomene opisuju kako trgovačko društvo TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274 (u daljnjem tekstu: TEHNIKA) postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja ove on line prijave za posao. Vaše podatke koristimo isključivo za obradu prijave za posao. Kao podnositelj prijave za posao prihvaćate uvjete prikupljanja, obrađivanja, korištenja i pohranjivanja osobnih podataka u bazi podataka društva TEHNIKA, sve sukladno važećim propisima Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Pod osobnim podacima smatraju se Vaši osobni podaci odnosno ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona kao i podaci o datumu, godini i mjestu Vašeg rođenja, podaci o Vašem dotadašnjem radu kao i ostali podaci potrebni za Vašu prijavu koji inače nisu javno dostupni. TEHNIKA se obvezuje kako će Vaše podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i svrhe razmatranja Vaše prijave za zapošljavanje. TEHNIKA će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objaviti, dati trećima na korištenje, ili ih na bilo koji način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti. Pod trećima se podrazumijevaju sve treće fizičke ili pravne osobe, izuzev društava povezanih s TEHNIKOM ili državna tijela kada zahtijevaju pristup osobnim podacima na zakonom utemeljenoj osnovi.

U slučaju da od TEHNIKE zatražite poništenje Vaše on line prijave za posao na prethodno objavljeni natječaj ili brisanje otvorene zamolbe za posao koju ste uputili putem ovog obrasca, TEHNIKA se obvezuje da će iz svih baza podataka trajno ukloniti sve Vaše osobne podatke koji su uneseni prilikom podnošenja prijave kao i sve dokumente koje ste elektroničkim putem uputili TEHNICI u svrhu slanja otvorene zamolbe za posao.

Natječaj za slobodno radno mjesto

Renomirana smo hrvatska tvrtka koja više od 75 godina djeluje na domaćem i inozemnom graditeljskom tržištu, ostvarujući svakodnevno respektabilne reference.
Ako ste motivirana, stručna i odgovorna osoba i želite sudjelovati u složenim i zahtjevnim graditeljskim projektima, stječući osobno iskustvo i doprinoseći daljnjem napretku našeg Društva, pridružite nam se.

Tražimo :

VODITELJ RADOVA STROJARSKE/ELEKTROTEHNIČKE STRUKE više izvršitelja m/ž

  Uvjeti

  • VSS – završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar inženjer ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij) strojarstva ili elektrotehnike
  • položen stručni ispit
  • upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva/elektrotehnike ili zadovoljavanje uvjeta za upis
  • 5 godina radnog iskustva
  • napredno znanje rada na računalu (MS Office – Word, Excel, AutoCAD)
  • znanje jednog svjetskog jezika (engleski, njemački)
  • vozačka dozvola B kategorije

Opis poslova

  • obavljanje poslova voditelja strojarskih/elektro radova u svojstvu odgovorne osobe, sukladno važećim propisima
  • kontrola izvođenja radova u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i pravilima struke
  • kontrola ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i zahtjeva propisanih za energetska svojstva zgrada

Nudimo:
– rad u pozitivnom okruženju i stručnu podršku u radu
– plaću u skladu s iskustvom, znanjima i sposobnostima, koja odgovara značaju radnog mjesta,
– stimulacije i nagrade ovisno o efektivnosti rada,
– naknadu za prijevoz i topli obrok,
– priliku za profesionalni razvoj i kontinuirano usavršavanje

Radni odnos s odabranim kandidatima zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.

Vaše prijave i životopise s potpunom dokumentacijom i naznakom radnog mjesta molimo dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa, osobno u vremenu od 7:30-15:30 sati, elektroničkom poštom ili poštom na adresu:

TEHNIKA d.d.,  Pravno-kadrovska služba, Ulica Grada Vukovara 274,  10000 Zagreb
ili na e-mail kadrovska@tehnika.hr
ili na Obrazac za prijavu

Uz obrazac postavljena je i mogućnost dodavanja svoga životopisa i/ili zamolbe.
Ispunjavanjem Obrasca bit ćete evidentirani u našoj bazi podataka, a naša Kadrovska služba će Vam se javiti ukoliko budemo imali potrebu za osobom Vašeg profila.