Tehnika d.d. je sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji poslovne građevine – prodajno izložbenog prostora keramičkih i aluminijskih proizvoda na kat.čestici br. 768/2 u Rudešu, Zagreb.

Investitor je FEAL Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Rudečka 3a.

Početak radova 02.05.2017. Ugovoreno vrijeme izvođenja radova je 150 dana od uvođenja u posao.

Građevina se sastoji od prizemlja i 1 etaže.

Ukupna brutto površina građevine je 1.050 m2 i 3.300 m2 okoliša.