Uspješno dovršen predstečajni postupak nad TEHNIKA d.d.

 

Visoki trgovački sud svojim je Rješenjem br. Pž-1762/2021 odbio žalbe pojedinih vjerovnika koje su bile podnesene protiv rješenja Trgovačkog suda Zagreb St-2481/2018-478 kojim je bio potvrđen predstečajni sporazum.

 

Rješenje o potvrdi prestečajnog sporazuma postalo je pravomoćno, te je time uspješno dovršen predstečajni postupak nad TEHNIKA d.d. te se nastavlja s redovnim poslovanjem.