TEHNIKA d.d. je kao jedan od dva člana Zajednice ponuditelja zaključila sa Naručiteljem Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova,
ugovor o izvođenju radova cjelovite obnove zgrade V Policijske postaje Bauerova 1, Zagreb oštećene u potresu.