Smatramo da obavljanje gospodarske djelatnosti nije samo sebi svrha, već mora biti u korist, povezano i usklađeno s interesima cijelog društva i lokalne zajednice, tako da je financijska odgovornost ravnopravna s odgovornošću prema društvenoj zajednici i održivom razvoju, radi čega smo načela društveno odgovornog poslovanja ugradili u sve naše poslovne aktivnosti.

 

Briga o zaposlenicima, dioničarima, kupcima, investitorima, dobavljačima, podizvođačima, i drugim partnerima, te stalno kontinuirano praćenje i poboljšavanje poslovanja i procesa upravljanja u skladu s normom ISO 9001 kao osnovne postavke poslovanja odraz su jasne strategije dugoročnosti, konkurentnosti i poslovne izvrsnosti.

 

Putem sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 brinemo da u obavljanje svih svojih djelatnosti integriramo visok stupanj zaštite okoliša i gospodarenja otpadom radi brige o postizanju ekoloških ciljeva zajednice u smislu smanjenja onečišćenja okoline, a sve kao dio odgovornog ponašanja svakog zaposlenika i dio korporativne kulture društva.

Svjesni da potrošnja energije troši prirodne resurse i može izazvati štete za okoliš i društvenu zajednicu i izazvati negativne klimatske promjene, u procesu upravljanja energijom primjenjujemo normu ISO 50001. Kao dokaz da su naši proizvodi i usluge natprosječne kvalitete i da su kao takvi prepoznatljivi na tržištu dodijeljen nam je znak HRVATSKE KVALITETE.

 

U cilju daljnjeg unapređenja poslovnog procesa i brige o prirodnim resursima i okolišu, svoje poslovanje usklađujemo s načelima LEAN upravljanja, kako bi se optimizirala kvaliteta naših usluga, a time i zadovoljstvo naših poslovnih partnera.

 

Svake godine u našem društvu niz učenika i studenata raznih struka obavi stručnu praksu, te smo i kroz stipendiranje učenika i studenata nastojali povezati brigu o mladima s planiranjem poslovne budućnosti društva.

 

Raznim donacijama i sponzorstvima podržavamo rad sportskih udruga, održavanje sportskih i kulturnih događanja, izdavanje stručnih tiskovina, kao i rad zdravstvenih i humanitarnih udruga radi pomoći djeci, socijalno ugroženim obiteljima i osobama, te pomoći teško oboljelima.