Tehnika d.d.

Tehnika d.d.

Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

telefon:  01/6301 111
telefaks: 01/ 6187 696

Matični broj: 3275388

OIB: 73037001250

IBAN:

Zagrebačka banka d.d.: HR8723600001101226612

Privredna banka Zagreb d.d.: HR1323400091100194559

Erste&Steiermärkische Banka d.d.: HR9624020061100419068

Hrvatska poštanska banka: HR0223900011100327386

OTP banka Hrvatska d.d.: HR1824070001100131922

Kreditna banka Zagreb d.d.: HR6624810001120023096

Tehnika dd je upisana i sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS 080034838

Temeljni kapital: 22.545.740,00 EUR uplaćen i cijelnosti.

Ukupan broj redovnih dionica serije A: 189.460 nominalnog iznosa 119,00 EUR.