– građenje osobito tehničko-tehnološki zahtjevnih građevina I.
skupine: izgradnja zgrada (građevinski radovi novogradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija),

– inženjerske građevine – niskogradnja i infrastruktura (mostovi, pothodnici, vijadukti, šahtovi, uzdignute autoceste, cjevovodi, vodovodi, telekomunikacijski i električni vodovi, industrijske gradnje s rudarskim gradnjama, autoceste, ceste, željeznice, aerodromske piste, luke, vodeni putovi, nasipi i druge vodene gradnje),

– rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi,

– podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija,

– izvođenje građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru,

– vađenje šljunka i pijeska

– izvođenje fasadnih i štukaturnih radova,

– ugradnja stolarije,

– postavljanje podnih i zidnih obloga,

– soboslikarski i staklarski radovi,

– ostali završni radovi

– izvođenje elektroinstalacijskih radova,

– izvođenje izolacijskih radova,

– izvođenje instalacija za vodu, plin, grijanje i hlađenje,

– ostali instalacijski radovi

– usluge projektiranja svih vrsta građevina,

– usluge projektiranja svih vrsta instalacija i izolacije,

– tehničko savjetovanje

Tehnika Projektiranje d.o.o.

Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

tel.: 01/ 6301 – 383
e-mail: tehnikaprojektiranje@tehnika.hr

– proizvodnja piljene građe,

– impregnacija drva,

– proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča i slično,

– proizvodnja građevinske stolarije i elemenata,

– proizvodnja ambalaže od drva, te proizvodnja ostalih proizvoda od drva

Proizvodnja drvenih proizvoda i građe smještena je u Tehnikinom pogonu stolarije u Mariji Bistrici, a proizvodi se mogu pogledati i kupiti u Tehnikinom prodajnom centru u Jankomiru – Velimira Škorpika bb, 10000 Zagreb, Hrvatska. Trenutnu ponudu drvenih proizvoda i građe možete pogledati i na našoj internet adresi.

– proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo,

– proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo,

– proizvodnja gotove betonske smjese,

– proizvodnja fibro-cementa,

– proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i slično,

– proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova,

– proizvodnja građevinske stolarije od metala,

Proizvodnja betonskih proizvoda, metalnih konstrukcija i dijelova smještena je u Tehnikinom pogonu betonare i savijališta u Zagrebu – Jankomir, a proizvodi se mogu pogledati i kupiti u Tehnikinom prodajnom centru u Jankomiru – Velimira Škorpika bb, 10000 Zagreb, Hrvatska. Trenutnu ponudu betonskih proizvoda, metalnih konstrukcija i dijelova možete pogledati i našoj internet adresi.

– izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,

– izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina,

– izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova,

– izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje,

– izradba elaborata o iskolčenju građevine,

– kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka),

– izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

– stručni nadzor nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova,

– stručni nadzor nad izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje,

– stručni nadzor nad izradbom geodetskoga projekta, elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka),

– nadzor nad iskolčenjem građevina

– usluge iznajmljivanja građevinskih strojeva i opreme za građevinarstvo s rukovateljem,

– održavanje i popravak motornih vozila, građevinskih strojeva i opreme,

– kopneni i putnički prijevoz,

– prijevoz robe (tereta) cestom,

– iznajmljivanje automobila

– usluge posredovanja u trgovini,

– veleprodaja i maloprodaja građevinskim drvom i građevinskim materijalom, te raznovrsnim proizvodima (željeznom robom, bojama, staklom i ostalo)

– usluge smještaja i prehrane u vlastitim objektima,

– usluge čišćenja svih vrsta objekata

– stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina,

– kupnja i prodaja vlastitih nekretnina,

– iznajmljivanje vlastitih nekretnina,

– usluge agencije za promet nekretninama,

– upravljanje nekretninama

– izvođenje investicijskih radova u inozemstvu,

– međunarodni prijevoz robe u cestovnom prometu,

– međunarodno otpremništvo,

– ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom,

– zastupanje inozemnih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu

Naši stručnjaci pomoći će Vam osmisliti najefikasniji način poslovanja i upravljanja projektima iz područja građevine.