Kadrovska služba

tel.  01/6301 113 ili 6301 114
faks  01/6187 695
e-mail  kadrovska@tehnika.hr

adresa:

Tehnika d.d.

Kadrovska služba
Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 – 15:30h