TEHNIKA d.d. je kao generalni sponzor podržala događaj ALUMNIJADA 2023, druženje bivših studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, kojem se odazvalo više stotina bivših i sadašnjih studenata.
Predsjednik Uprave Bojan Horvačić tom je prilikom prisutne upoznao s tradicijom, te dosadašnjim i trenutnim projektima TEHNIKE.
Pored Predsjednika Uprave, TEHNIKU su na događaju predstavljali i Član Uprave Tomislav Bronić, direktor PTS-a Davor Šifkorn, Specijalist Kontrolinga Ivana Novak i direktor SZP Damir Lemaić.