TEHNIKA se predstavila kao potencijalni poslodavac studenticama i studentima Građevinskog fakulteta Zagreb na Sajmu poslova GRADify 2024 koji je dana 25.05.2024.g. održan na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Na panel diskusiji sudjelovao je i Predsjednik Uprave TEHNIKE g. Bojan Horvačić, te predstavio TEHNIKU i vrijednosti koje naša tvrtka potiče kod sadašnjih i budućih zaposlenika.

Mogućnosti zapošljavanja i prednosti građenja karijere kroz rad u TEHNICI i mogućnosti obavljanja stručne prakse „iz prve ruke“ zainteresiranima davao je naš mladi inženjer Ivan Jagušić, te Direktorica Ljudskih potencijala Irena Bašić Štefanić i Direktor Sektora Zajedničkih poslova Damir Lemaić.