TEHNIKA d.d. kao glavni izvođač radova sklopila je Ugovor o građenju 2. etape, 3. faze – izgradnje složene građevine, poslovno sportskog centra, na adresi Radnička cesta 178, Zagreb.

Naručitelj: EUROAGRAM TIS d.o.o.
sa sjedištem na adresi: Ulica grada Vukovara 282, Zagreb

Izvođenje 2. etape, 3. faze izgradnje PSC-a s transformatorskom stanicom u Zagrebu, Radnička 178 uključuje izvođenje armiranobetonskih radova Poslovne građevine katnosti P + 8, ukupne bruto razvijene površine 7.617,00 m2, kao i izvođenje dijela podruma (između osi A i osi R, te osi 17 i osi 25).

Početak gradnje je 01.06.2018. – nakon uvođenja u posao.
Rok izvođenja radova je 5 mjeseci.