Glavna skupština TEHNIKE d.d. održana je 30.08.2022.g.

O odlukama možete pročitati više na sljedećem linku: Odluke Glavne skupštine