Danas, 29.06.2017.g. održana je Skupština  Društva TEHNIKA ESOP d.o.o.