Redovita Glavna skupština TEHNIKE d.d. održat će se 29.06.2017.g. s početkom u 11,00 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana) Ulica grada Vukovara 274 u Zagrebu.
Temeljni kapital Društva u iznosu od 170.514.000,00 kn podijeljen je na 189.460 dionica istog roda. U vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 969 vlastitih dionica po kojima nema pravo glasa. Dionice koje daju pravo glasa je 188.491.

Poziv
Prijava
Punomoc