TEHNIKA d.d. kao glavni izvođač radova sklopila je UGOVOR O GRAĐENJU – REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA KOMPLEKSA – HOTEL BERULIA, BRELA

Naručitelj: HOTELI BRELA d.d.
sa sjedištem na adresi: Trg Gospe od Karmela 1, Brela

Ovim projektom planira se arhitektonska i tehnička rekonstrukcija postojeće građevine hotela Berulia u Brelima, izgradnja nove hotelske depandanse, izgradnja bazena uz depandansu i novog vanjskog hotelskog bazena. Planirana depadansa izgradit će se južno od glavne zgrade hotela.

Postojeće građevine na predmetnoj čestici su građevina hotela Berulia, pripadajući vanjski bazen i fitness dovrana, plažni objekt restoran Puž i sanitarni čvor. Postojeća građevina hotela Berulia ima jednu podzemnu podrumsku etažu i 5 nadzemnih etaža.
Smještajne jedinice se nalaze na svim etažama hotela.U zatečenom stanju hotel ima ukupno 154 smještajne jedinice od kojih je 150 soba i 4 apartmana.Rekonstrukcijom postojećeg hotela proširit će se postojeće sobe na južnom i istočnom djelu, nadogradit će se po jedna nova etaža na zapadnom i središnjem dijelu hotela te će se sagraditi nova hotelska depadansa s 18 novih soba.Devet novih soba u prizemlju depadanse imat će izlaz na bazen direktno sa lođe sobe. Projektom se planira izgradnja novog hotelskog bazena na jugoistočnom djelu parcele. Ukupna građevinska bruto površina građevine hotela Berulia iznosi 11 096,61 m², nove depandanse hotela Berulia iznosi 743,66 m², postojeće građevine vanjskog bazena 332,75 m², novog bazena ispred depandanse (bazen 1) 196,00 m², te novog vanjskog hotelskog bazena (bazen 2) 234,74 m².Projektom će se tako povećati broj smještajnih jedinica na 187 od čega 6 apartmana i 181 soba.

Početak gradnje je ODMAH nakon uvođenja u posao

Predvidivi rok izgranje je 5 mjeseci.