TEHNIKA d.d. Zagreb i Društvo za izgradnju BETON d.d. Skopje – Podružnica Sesvete kao zajednica izvođača, potpisali su s naručiteljem ZONA d.o.o., Zagreb Ugovor o građenju 2. faze izgradnje stambeno-poslovne građevine u Horvaćanskoj cesti u Zagrebu za koju je glavni projekt izradilo društvo ARHITEKTURA MINIMAL d.o.o.

 

Planira se izgradnja višestambene građevine s dvije podzemne etaže te nadzemno prizemljem i 8 katova, razvedenog tlocrta sa 73 stambene jedinice, podijeljene na 2 stubišne vertikale / ulaza, 2 lokala trgovačke namjene u prizemlju, 1 lokalom poslovne namjene (ured), dvije etaže podzemne garaže s nepregrađenim garažno parkirnim mjestima za potrebe stambenih i poslovnih prostora, spremištima za stanare i pomoćnim prostorima.

 

Tlocrtno, građevina je nepravilnog oblika dimenzija cca 64,20 x 31,00 m (nadzemni dio), odnosno 67,15 x 37,25 m (podzemni dio).

 

Ukupni BRP iznosi 12.895 m2.

 

Kolni pristup za podzemnu garažu planiran je sjeverno od građevine, s parkirnim mjestima u razini partera uz pristupnu cestu (ukupno 8 parkirnih mjesta, od kojih su 2 prilagođena osobama smanjene pokretljivosti).

 

Rok za izvedbu radova je 15 mjeseci  dana od dana uvođenja u posao.

 

Trenutno su na predmetnoj građevini u tijeku zemljani radovi i radovi na zaštiti građevinske jame.