TEHNIKA d.d. kao glavni izvođač radova sklopila je UGOVOR O GRAĐENJU 1. FAZE–izgradnje STAMBENE GRAĐEVINE radne oznake C na lokaciji Zagreb, Radmanovačka ulica k.č.br.1665/3, k.o. Klara

Naručitelj: KATEH d.o.o.
sa sjedištem na adresi: Šarengradska 1, Zagreb

Građevina je stambene namjene sa jednom podzemnom etažom (djelomično) i 4 nadzemne (prizemlje, 1. kat, 2. kat, uvučeni kat)

Predviđene su 3 konstruktivne dilatacije (C1-zapadni tornjić, C2-istočni tornjić i C3-uzdužna lamela).
Istočni tornjić je deniveliran za pola etaže u odnosu na ostatak građevine što omogućava i djelomičnu izvedbu podruma u tom dijelu zgrade

U podrumskoj etaži:
– 40 spremišta stanara u istočnom tornjiću
Na nivou prizemlja:
– 9 garažnih mjesta u zapadnom tornjiću
– 36 vanjskih parkirnih mjesta
Ostatak nadzemnog dijela namijenjen je stanovanju – 40 stambenih jedinica različitih struktura

Početak gradnje je ODMAH nakon uvođenja u posao.

Predvidivi rok izgranje je 12 mjeseci.