Tehnika d.d. kao glavni izvođač radova sklopila je ugovor o građenju za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji novog trgovačkog centra  s pratećim sadržajima u Zagrebu.

Brutto površina građenja trgovačkog centra iznosi 9.389,00 m2, a skloništa 1.090,00 m2, odnosno ukupna površina građenja je 10.479 m2, na parceli (k. č. br. 426/1  k. o. Zaprudski otok) površine od 9.393 m2.

Ugovor s glavnim izvoditeljem br. 41/16-T.

Rok izvođenja radova: 170 kalendarskih dana.

Investitor: Oporovec gradnja d.o.o.

Projekt je izradio „Entasis“ d.o.o. iz Zagreba.

Glavni projektant je Djivo Dražić, dipl.ing.arh.

Poslovna građevina s trafostanicom namijenjena je prodaji robe dnevne potrošnje.

Katnost: prizemlje, 1. kat i 2. kat.