TEHNIKA d.d. je dana 17.06.2016. sklopila Ugovor o izvođenju završnih radova (krovna konstrukcija, fasadni zidovi, unutrašnji pregradni zidovi te spušteni stropovi) za potrebe izgradnje nove škole kategorije F-9 sa vlastitom kuhinjom i sportskom dvoranom ukupne GBP od 11.349 m2 u Grevegardu, Geteborg sa naručiteljem, švedskom tvrtkom TUVE BYGG, Box 80, 431 21 Molndal, Kraljevina Švedska. Škola će sadržavati novi vanjski prostor oko škole, igralište i školsku dvorište te prilaz i prometna rješenja. U projekt su također uključeni dodatni objekt za reciklažu, objekt E kao i manji skladišni objekt F i G.

Ovim novim ugovorom Tehnika d.d. uspješno nastavlja već najavljenu suradnju sa švedskom građevinskom tvrtkom TUVE BYGG, najvećom građevinskom tvrtkom u gradu Geteborgu.

Također, Tehnika d.d. zajedno sa TUVE BYGG – om priprema i  niz novih projekata kako u Geteborgu tako i na području Stockholma i Uppsale gdje su potrebe tržišta još izraženije kako za stambenim tako i drugim sadržajima.