Radovi na izgradnji silosa visokog preko 40 i promjera većeg od 30 metara, u postrojenju Rafinerije Rijeka napreduju.