POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE TEHNIKE d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 274

Redovita Glavna skupština TEHNIKE d.d. održat će se 22.08.2023. godine, s početkom u 11,00 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana) Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Poziv
Dopuna poziva
Prijava
Punomoć

Životopisi kandidata za NO
Ukupan broj dionica
Materijali za Glavnu skupštinu