Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. održanoj 29.06.2016.g. donesene su sljedeće Odluke.