TEHNIKA d.d. je kao jedan od dva člana Zajednice ponuditelja zaključila sa Naručiteljem Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova,
ugovor o izvođenju radova cjelovite obnove zgrade Policijske uprave zagrebačke, Petrinjska 30, Zagreb, oštećene u potresu.